กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,750 บาท สมัคร ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,750 บาท สมัคร ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • นักวิชาการขนส่ง 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,750 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาในระดับปวช. ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • สมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!