กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี และ สาขาวิชาสถิติ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 • การรับสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://planning.dld.go.th/th
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย บริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 กรมปศุสัตว์
 • ที่อยู่  กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 • ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!