กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / เงินเดือน 16500 / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / 14 อัตรา / ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / เงินเดือน 16500 / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / 14 อัตรา / ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 


  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2566 ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “ข้าราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ




กดตรงนี้





Booking.com





ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!