กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/ป.ตรี.ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/ป.ตรี.ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำวน 14 อัตรา
 • เงิเนดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีทักษะความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!