กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ด้านภูมิศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์ทาง เทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

 • ตำแหน่ง ด้านธรณีวิทยา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือทาง เทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี หรือทาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

 • ตำแหน่ง ด้านช่างสำรวจ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาช่างสำรวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่าง ก่อสร้าง หรือช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า

 • ตำแหน่ง ด้านขับรถยนต์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

 • การรับสมัคร
 • ยื่นสมัครที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!