กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564

 • กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
 • 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
 • ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2564 อัตราเงินเดือน 18,360 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
 • 2. มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่นMicrosoft Office, Internet, Photoshop
 • 4. สามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
 • ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]   ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!