กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
  เงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 12 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่าง

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่างเครื่องกล

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่างไฟฟ้า

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
  ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ
  ทางคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง : นักประเมินราคาทรัพย์สิน
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร :  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 •  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565  ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ เว็บไซต์ https://www.dede.go.th
 • เลือก “เข้าสู่เว็บไซต์” – “หน้าแรก > เลือก “สมัครงานออนไลน์

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ประกาศ พพ. ลว. 23 ส.ค. 65)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!