กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

 •  การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 1 อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ

 •  การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 1 อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ที่มา : https://www.dcy.go.th/

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!