Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมกิจการเด็กและเยาชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศ ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศ ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส “สมัครสอบพนักงานราชการ ส่งไปยังสถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง ผู้สมัครสามารถเลือก สมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น)
  • ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝาก(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า
  • เป็นวันที่สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหลังวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!