Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทัพอากาศ-ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 37680 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ – ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 37680 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

 • ด้วย ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น
 • พนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

 • นักวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเชิงลึก
 • กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • จำนวน 1  อัตรา
 • ค่าจ้างเดือนละ 37680 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานไซเบอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัลวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (http://cyber.rtaf.mi.th/)
 • ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1  มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
 • โดยสิ้นสุดการรับสมัครเวลา 23.59 น ของวันสุดท้าย ของการรับสมัคร
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2 5 3 4 2 2 5 9  หรือ  0 2 5 3 4 2 3 7 0
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ




กดตรงนี้





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!