Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หางานปวชหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ 14 – 22 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 14 – 22 ธันวาคม  2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร
  • จำนวน 14 อัตรา
  • เงินเดือน 9,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 1 อาคารขาออก อาคารขาออกริมน้ำ (ตึกใหม่) ถนนสุทรโกศา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
  • ตั้งแต่ 14 – 22 ธันวาคม  2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!