กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 37680 / สมัคร 21 – 28 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 37680 / สมัคร 21 – 28 พฤศจิกายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • สังกัด กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15  ปี
 • มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด เป็นระเบียบคำสั่ง คำแนะนำ และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!