กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,830 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,830 บาท บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเกสัชกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://correct.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!