สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สังกัด สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สังกัด สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 • สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย)
 • สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 • สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชีบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สังกัด สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร 
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • หรือ การส่งทางไปรษณีย์สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2563 
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!