Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานเชียงใหม่สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงใหม่เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 9 – 17 พ.ย. 2566

 • ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
 • ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายโรงพยาบาล ส่วนบริการสาธารณสุข

 • ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
 • ประเภททั่วไป
 • คนงานทั่วไป (งานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป (งานการเงินแสะบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 18 ถนนวิชยานนท์ ตำบลข้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ระหว่างวันที่ 9 – 17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ในวันและเวลาราซการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลข ในวันและเวลาราชการ

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!