เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร – 18 มีนาคม 2567


 • ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 • สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 1 อัตรา
 • (งานด้านรักษาของ, งานด้านทะเบียน,งานด้านบันทึกข้อมูลการจำนำ)
 • สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
 • ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 11510.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,775 บาท
 • รวมทั้งสิ้น 13285 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9440 .- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2000 บาท
 • รวมทั้งสิ้น 11440 บาท

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567  ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
 • สถานที่รับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒2เทศบาลนครเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5  3 2 5 9 0 5 7

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!