สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง สมัคร 20 – 27 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่งนิติกร
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 11 ตำแหน่ง

 • กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 • ขั้นตอนการรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสมัคร ได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ http://cifs.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!