ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ชาย/หญิง ม.3/ปวช./ปวส. หลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ชาย/หญิง ม.3/ปวช./ปวส. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการพิธีกรและประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการช่างภาพหญิงและกิจการพลเรือน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการเสมียนพิมพ์ดีด
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ตำแหน่ง พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • การสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 7  พฤษภาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!