fbpx

เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมือง/ตำบล หลา

Read more

โรงพยาบาลแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลแพร่ เปิดรั

Read more

โรงพยาบาลแพร่ เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราว 7 ตำแหน่ง จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 29 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ฝากกลุ่มหางานภาคเหนื

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตราเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจั

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดแพร่ เดือนมกราคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

สวัสดิการและคุ้มครงแรงงาน จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สวัสดิการและคุ้มครงแ

Read more

สพป. แพร่ เขต 2 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างและพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มกราคม – 5 กุมพาพันธ์ 2561

สพป. แพร่ เขต 2 เปิด

Read more

สพป. แพร่ เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงานราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 -22 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป. แพร่ เขต 2 เปิด

Read more
error: Content is protected !!