fbpx

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา 300 กว่าตำแหน่ง (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา 300 กว่าตำแหน่ง (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 25 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพท

Read more

เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมือง/ตำบล หลา

Read more

เทศบาลนครเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครเชียงราย เป

Read more

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สิงห์ คอร์เปอ

Read more

อบจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน 73 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 31 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงราย รับสมัค

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค

Read more

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป.เชียงราย เขต 1 เ

Read more
error: Content is protected !!