fbpx

ปตท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษา ใหม่กว่า 1,400 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท.เปิดรับสมัครบุคค

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา 28 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 62 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สำนักงานกองทุ

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!