สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / ตั้งแต่ 3 – 26 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานบริหารหนี้สา

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16500 /สมัคร 10 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดร

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือนสูงสุด 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 3 – 7 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงว

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 3 – 12 ตุลาคม 2565

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ / ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2565

สำนักงานกองทุนสนับสน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอา

Read more

กรมอนามัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอนามัย เปิดรับสมั

Read more
error: Content is protected !!