fbpx

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 28 อัตรา ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่า

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 83 อัตรา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 74 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงส

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่น)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!