กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 108 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัคร 17 – 31 กรกฎาคม 2567

กรุงเทพมหานคร เปิดคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ […]

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา / เงินเดือน 15000 / ไม่จำกัดวุฒิ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 18 – 26 ก.ค. 2567

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา / เงินเดือน 18000 / ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 11 – 20 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 24 – 31  กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน 30 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 1  – 9  พฤษภาคม 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี + / สมัคร online 12 – 25 ก.ค. 67

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี / สมัคร online 18 – 31 มีนาคม 67

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา / สมัคร 11 – 29 กันยายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา + สมัคร 23 กรกฎาคม  ถึง 14 สิงหาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง สมัคร 1 – 31  มกราคม 2567

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 47,887 – 72,147 บาท / สมัคร online – 22 กรกฎาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 172,444 บาท / สมัคร online ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ก.ค. 2567

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 16000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

Back To Top
error: Content is protected !!