fbpx

Mitsubishi มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Mitsubishi บริษัท มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผล

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เ

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสา

Read more

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 16 – 28 กุมภาพันธ์  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสาม

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 29 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 141 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / เงินเดือน 20040 บาท สมัครตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 141 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / เงินเดือน 20040 บาท สมัครตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับส

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more
error: Content is protected !!