fbpx

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดรับสมัครงานโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน ปวส. / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่สมัครทาง online ถึง 2 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดรับสมัครงานโครงการเสริมศักยภาพคมรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน ปวส. / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่สมัครทาง online ถึง 2 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดบสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดบสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเท

Read more

กลุ่ม เซ็นทรัล เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 2,000 อัตรา 26-28 กันยายน 2563 ในงาน JOB EXPO Thailand 2020

กลุ่ม เซ็นทรัล เปิดร

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา ปวส. /ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน 3,000 อัตรา หลายตำแหน่ง ม.6 ขึ้นไป / ป.ตรี หลายสาขา / และ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา วันที่ 26-28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน 3,000 อัตรา หลายตำแหน่ง ม.6 ขึ้นไป / ป.ตรี หลายสาขา / และ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา วันที่ 26-28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน ถึง  9 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาระบบสาธ

Read more
error: Content is protected !!