fbpx

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรั

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 22,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เ

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more
error: Content is protected !!