สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 23,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 23,000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการโครงการ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานคณะกรรมการด

Read more

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห

Read more
error: Content is protected !!