fbpx

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 397 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 15 – 21 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 28 อัตรา ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่า

Read more

กรมทรัพยากรบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 3- 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 3- 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี จำนวนหลายอัตรา หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 74 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงส

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน))

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!