fbpx

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมและพัฒนาค

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 8 – 14 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 – 11 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Read more

กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา / หลายอัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำ

Read more
error: Content is protected !!