สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 32,930 บาท ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 32,930 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับสูง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://catc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!