ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

 • ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัคร

 • Business Investment Analyst
 • Relationship Manager (Corporate Banking)
 • Credit Analyst (Corporate Banking)
 • Global Talent Program
 • International Banking Credit Analyst
 • Investment Banking
 • Portfolio Management
 • Special Asset Management
 • Risk Management
 •  Treasury
 • Management Trainee
 • Research Analyst (Wealth)

 • Qualification
  • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics or Engineering
  • Fresh Graduate will be consider
  • 2 years of experience in banking, credit analysis, and relationship management
  • Possess analytical and systematic thinking in knowledge of financial instruments, business analysis, and economic situations

 • Please submit your CV to Email :  [email protected]
 • More Information Tel :
  •  0 2296 8355
  • 06 3212 3054
 • หมายเหตุ :ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
 • Register >> https://forms.office.com/r/60pQgm7s29


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!