fbpx

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่  ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงว

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้

Read more

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 225 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการปกครอง

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส / ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดรับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท. สำรวจและผลิตปิโ

Read more
error: Content is protected !!