กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / จำนวน 2 อัตรา / สมัคร 3 – 26 เมษายน 2566

กรมส่งเสริมการค้าระห

Read more

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 / สมัครตั้งแต่ 17 – 30 มีนาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 160,000 / สมัคร ถึง 29 มีนาคม – 28 เมษายน 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงคมนาคม เปิดรั

Read more

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการ 65 อัตรา สมัคร 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

กระทรวงกลาโหม เปิดรั

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 65,000 / สมัคร ถึง 24 มีนาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมป้องกันและบรรเทาส

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ส่วนภูมิภาค / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 27 – 31 มีนาคม 2566

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขาวิชา สมัคร 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 31 อัตรา สมัคร 27 มีนาคม 2566 – 2 พฤษภาคม 2566

สํานักงานบริหารหนี้ส

Read more

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / สมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / สมัคร 1 – 10 มกราคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขาวิชา + / เงินเดือน 28500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more
error: Content is protected !!