กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 


 • กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ
 • เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 
 • จำนวน 505 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาหลักศูตรการศึกษานอกระบบ ขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00  หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น http://www.atts.ac.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น http://www.atts.ac.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

Back To Top
error: Content is protected !!