กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประเภทของผู้สมัคร
  • บุคคลพลเรือน
  • ทหารกองประจําการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก
  •  อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
  • ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก)
 • เพศชาย อายุ 18 – 22 ปี
 • ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • กำหนดเปิดรับสมัคร
 • ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564
 • สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/
 • หรือ http://www.radd-atc.com/12345.html

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!