fbpx

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ชายและหญิง 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ชายและหญิง 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  • การรับสมัคร
  • ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
  • ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

  • การรับสมัคร
  • ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
  • ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!