ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

  • ตำแหน่ง : นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
  • เงินเดือน : 37680 บาท
  • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  • 2 มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!