AOTGA บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา จำนวนมาก


 •  AOTGA สถานีสุวรรณภูมิ (BKK) 📣

 • เปิดรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า
 •  ปฏิบัติงาน : เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. หัวหน้าส่วนรับสินค้า (Acceptance & DG Specialist Supervisor)
  2. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ (Operation Supervisor)
  3. หัวหน้าส่วนเอกสาร (Document Supervisor)
  4. หัวหน้าส่วนการเงิน (Cashier Supervisor)
  5. ผู้ชำนาญการรับสินค้า (Acceptance & DG Specialist)
  6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส (Operation Leader)
  7. เจ้าหน้าที่เอกสารอาวุโส (Document Leader)
  8. เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (Senior Cashier)
  9. เจ้าหน้าที่รับสินค้า (Agent)
  10. เจ้าหน้าที่เอกสาร(Document Agent)
  11. เจ้าหน้าที่การเงิน(Cashier)
  12. พนักงานขับอุปกรณ์ (Driver)
  13. พนักงานขนถ่ายสินค้า (Loader)

 • สวัสดิการ
  – ค่าทำงานกะกลางคืน สูงสุด 2,000 บาท/เดือน
  – ค่าอาหาร สูงสุด 2,000 บาท/เดือน
  – ค่าเดินทาง สูงสุด 2,000 บาท/เดือน
  – ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
  – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  – ค่าทำงานล่วงเวลา


 • สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม
  เบอร์โทรศัพท์ 093-8719854, 095-3729827, 085-5040012 ,085-5032327, 064-5545401
  Email: [email protected]
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น.


 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!