สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • สถานที่รับสมัคร กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 3 สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
 • สมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!