กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 77 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ / ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 / สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 41 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ / ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 / สมัคร  25  – 29  มีนาคม  2567  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 23,430 / สมัคร  1 – 7 สิงหาคม 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร  27 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม  2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค) / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 22 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัคร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่  1 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15 – 19 ก.ค. 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 500 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 12 – 17 มีนาคม 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 23430 / สมัคร 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25  มีนาคม – 10 เมษายน 2567

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20 กว่าอัตรา / หลายจังหวัด / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ส่วนกลาง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 – 23 กุมภาพันธ์  2567

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 – 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 350 อัตรา / เงินเดือน 22750 / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 /สมัคร online 17 – 31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567

Back To Top
error: Content is protected !!