กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือสูงสุด 18,000 เปิดรับสมัคร 7 – 17 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือสูงสุด 18,000 เปิดรับสมัคร 7 – 17 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 9 – 15 มิถุนายน 2565

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 9 – 15 มิถุนายน 2565

Read more

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

หน่วยบัญชาการนาวิกโย

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท สมัคร 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการค

Read more

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 37,680 บาท สมัคร 1 – 10 มิถุนายน  2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโ

Read more

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 24 มิถุนายน 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 24 มิถุนายน 2565

Read more

กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 16,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 24 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 16,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 24 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 17,000 สมัคร 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 17,000 สมัคร 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพิ

Read more
error: Content is protected !!