กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษ

Read more

DTAC ดีเทค เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

DTAC ดีเทค เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด

Read more

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 20 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉ

Read more

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท อสมท จำกัด (ม

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 6 – 13 สิงหาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 6 – 13 สิงหาคม 2564

Read more

Mitsubishi มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Mitsubishi บริษัท มิ

Read more

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสารวัตรทหารบก

Read more

True เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ม.3 / ม.6 / ปวช./ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

True เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ม.3 / ม.6 / ปวช./ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดร

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,780 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ

Read more
error: Content is protected !!