ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 20 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 20 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร


  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานการนำส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • จำนวน 20 อัตรา
  • ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1
  • อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
  • ตั้งแต่ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!