สำนักงานสรรพากรจังหวัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสรรพากรจังหวัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน 26 คุณวุฒิ 130 อัตรา ทั้งระดับ ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิ.ย.62 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน 26 คุณวุฒิ 130 อัตรา ทั้งระดับ ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท จำนวน 130 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิ.ย.62 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและนายร้อยตำรวจหลายอัตรา จำนวนมาก

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและนายร้อยตำรวจหลายอัตรา จำนวนมาก

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 100 กว่าตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 100 กว่าตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!