สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาโท) 
จำนวนตำแหน่ง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาโท)
จำนวนตำแหน่ง 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5.ตำแหน่ง เศรษฐกร(ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7.ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษาหรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
8.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
จำนวนตำแหน่ง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา
10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.)
จำนวนตำแหน่ง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ
11.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ม.6 หรือ ปวช.)
จำนวนตำแหน่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

12.นิติกร 1 อัตรา (ป.ตรี)  

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

สมัครได้ที่นี้ https://fpo.thaijobjob.com/

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6 หรือ ปวช.) 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) และตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) 

 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

Back To Top
error: Content is protected !!