fbpx

กระทรวงยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 95 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 95 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นิติกร  6 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
 • นักวิชาการยุติธรรม 77 อัตรา (ส่วนกลาง 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 76 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.jfo.moj.go.th  และ www.moj.go.th

กดเพื่อดูที่มาการรับสมัคร  ต่อ
 

 • ที่มา

?สำนักงานกองทุนยุติธรรม ∗เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 ✅โดยไม่ต้องผ่าน…

Posted by กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม on Thursday, March 12, 2020

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!