fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 15 – 23 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 15 – 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการขนส่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
 • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ อัตราว่าง ค่าจ้างตำแหน่ง
 • นักวิชาการขนส่ง (เชียงราย)
 • สถานที่ปฏิบัติการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าจ้างเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • นายช่างโยธา (เชียงราย)
 • ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท และ เพิ่มเงินชั่วคราวของชีพ 1,785 บาท
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

 • นายช่างโยธา (ส่วนกลาง)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • ค่าจ้างเดือนละ 11,500  บาทและเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1785 บาท
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

 • เจ้าพนักงานขนส่ง (ส่วนกลาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,000 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พาณิชยกรรมหรือ วิชาบริหารธุรกิจ

 • การเปิดรับสมัครวันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 กรกฎาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์  https://dlt.thaijobjob.com/

ประกาศกรมการขนส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

 • ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ อัตราว่าง ค่าจ้างตำแหน่ง
 • นักวิชาการขนส่งอัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 1 1280 บาท
 • คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พาณิชยกรรมหรือ วิชาบริหารธุรกิจ

 • การเปิดรับสมัครวันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กรกฎาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์  https://dlt.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
 • การเปิดรับสมัครวันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กรกฎาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์  https://dlt.thaijobjob.com/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!