เปิดสอบตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 2700 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 เมษายน-พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

## อัพเดท ข่าวเปิดสอบตำรวจล่าสุด ประจำปี 2562 – 2563 ##
.
น้อง ๆ หลายคนสอบถามกันเข้ามามาก เกี่ยวกับการเปิดสอบตำรวจประจำปีนี้ ว่ามีตำแหน่งไหนเปิดบ้าง กี่อัตรา แล้วสอบเมื่อไร วันนี้พี่เบนซ์รวบรวมมาให้ที่นี่ก่อนใคร มาดูกันเล้ย !!!
.
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ไม่หวงข้อมูลถ้าเพจไหน สถาบันไหน จะเอาไปประชาสัมพันธ์ แต่ขออ้างอิงแหล่งที่มาให้พี่เบนซ์นิดนึงนะครับ หรือใช้การแชร์ไป อย่าก๊อปปี้ไปหมดเน้อ
.
การเปิดสอบตำรวจที่จะถึงเร็ว ๆ นี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน
.
#กลุ่มแรก รับวุฒิปริญญาตรี #บุคคลภายนอก สอบเป็นนายร้อยตำรวจ สายต่าง ๆ 153 อัตรา รับทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ
– สายประมวลผล รับวุฒิ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 100 อัตรา
– สายบริการการศึกษา รับวุฒิ ป.ตรี วิจัย , สถิติ , ประมวลผล 5 อัตรา
– สายตรวจสอบภายใน รับวุฒิ ป.ตรี บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ 20 อัตรา
– สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ 20 อัตรา
– กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว บรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) รับวุฒิ ป.ตรี / โท ทางพลศึกษา ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย 1 อัตรา วิชายูโด 3 อัตรา วิชาต่อสู้ป้องกันตัว 2 อัตรา และวิชากีฬา 2 อัตรา รวม 8 อัตรา
.
#กลุ่มที่สอง รับวุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า #บุคคลภายนอก สอบเป็นนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 350 อัตรา รับทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี
.
#กลุ่มที่สาม รับชั้นประทวน #บุคคลภายใน สอบเลื่อนเป็นนายร้อยตำรวจ จำนวน 320 อัตรา รับทั้งชายและหญิง โดยเป็นตำรวจชั้นประทวนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ
– สายการเงิน รับวุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ , การบัญชี , การคลัง , พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน 50 อัตรา
– สายแผนและวิเคราะห์ รับวุฒิ ป.ตรี ทั่วไป 20 อัตรา
– สายธุรการ รับวุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ 220 อัตรา
– สายธุรการ(จ่า+ดาบ) รับผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี (จ.ส.ต./ด.ต.) จำนวน 30 อัตรา
.
#กลุ่มที่สี่ สายพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รับ #บุคคลภายนอก ทั้งชายและหญิง ผู้มีวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลวิทยา สอบเป็นนายร้อยตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
.
#กำหนดการสอบคร่าวๆ
– กลุ่มที่ 2 และ 4 (นายสิบ อก. กับ นายร้อย พฐ.) จะสอบประมาณ 17 พ.ย. 62
– กลุ่มที่ 1 และ 3 (นายร้อยสาย อก. การเงิน อาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563
.
#เพิ่มเติม นายสิบ สาย ป. (นสต.) จะสอบประมาณวันที่ 1 ธ.ค. 62## อัพเดท ข่าวเปิดสอบตำรวจล่าสุด ประจำปี 2562 – 2563 ##
.
น้อง ๆ หลายคนสอบถามกันเข้ามามาก เกี่ยวกับการเปิดสอบตำรวจประจำปีนี้ ว่ามีตำแหน่งไหนเปิดบ้าง กี่อัตรา แล้วสอบเมื่อไร วันนี้พี่เบนซ์รวบรวมมาให้ที่นี่ก่อนใคร มาดูกันเล้ย !!!
.
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ไม่หวงข้อมูลถ้าเพจไหน สถาบันไหน จะเอาไปประชาสัมพันธ์ แต่ขออ้างอิงแหล่งที่มาให้พี่เบนซ์นิดนึงนะครับ หรือใช้การแชร์ไป อย่าก๊อปปี้ไปหมดเน้อ
.
การเปิดสอบตำรวจที่จะถึงเร็ว ๆ นี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน
.
#กลุ่มแรก รับวุฒิปริญญาตรี #บุคคลภายนอก สอบเป็นนายร้อยตำรวจ สายต่าง ๆ 153 อัตรา รับทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ
– สายประมวลผล รับวุฒิ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 100 อัตรา
– สายบริการการศึกษา รับวุฒิ ป.ตรี วิจัย , สถิติ , ประมวลผล 5 อัตรา
– สายตรวจสอบภายใน รับวุฒิ ป.ตรี บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ 20 อัตรา
– สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ 20 อัตรา
– กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว บรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) รับวุฒิ ป.ตรี / โท ทางพลศึกษา ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย 1 อัตรา วิชายูโด 3 อัตรา วิชาต่อสู้ป้องกันตัว 2 อัตรา และวิชากีฬา 2 อัตรา รวม 8 อัตรา
.
#กลุ่มที่สอง รับวุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า #บุคคลภายนอก สอบเป็นนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 350 อัตรา รับทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี
.
#กลุ่มที่สาม รับชั้นประทวน #บุคคลภายใน สอบเลื่อนเป็นนายร้อยตำรวจ จำนวน 320 อัตรา รับทั้งชายและหญิง โดยเป็นตำรวจชั้นประทวนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ
– สายการเงิน รับวุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ , การบัญชี , การคลัง , พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน 50 อัตรา
– สายแผนและวิเคราะห์ รับวุฒิ ป.ตรี ทั่วไป 20 อัตรา
– สายธุรการ รับวุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ 220 อัตรา
– สายธุรการ(จ่า+ดาบ) รับผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี (จ.ส.ต./ด.ต.) จำนวน 30 อัตรา
.
#กลุ่มที่สี่ สายพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รับ #บุคคลภายนอก ทั้งชายและหญิง ผู้มีวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลวิทยา สอบเป็นนายร้อยตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
.
#กำหนดการสอบคร่าวๆ
– กลุ่มที่ 2 และ 4 (นายสิบ อก. กับ นายร้อย พฐ.) จะสอบประมาณ 17 พ.ย. 62
– กลุ่มที่ 1 และ 3 (นายร้อยสาย อก. การเงิน อาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563
.
#เพิ่มเติม นายสิบ สาย ป. (นสต.) จะสอบประมาณวันที่ 1 ธ.ค. 62

ที่มา

https://www.facebook.com/Amornphan.Benz/photos/a.1410148292450430/1593039300827994/?type=3&theater

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!