กำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด สพฐ.


  • กำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566
  • รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
  • เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
  • เปิดเผยว่า ตนได้เห็นชอบกำหนดปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

  • กำหนดการสอบครู ประจำปี 2566


  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
  • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
  • ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!