3.ลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพมหานคร)

4.ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาทาง และอาคาร งานโยธาและอื่นๆ ที่ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา (จ.กาญจนบุรี )

5.ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่ พนักงานการบัญชี (เสมียน) จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพมหานคร)

6.ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่นักการ จำนวน 2 อัตรา  (กรุงเทพมหานคร)

7.ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา  (กรุงเทพมหานคร)