กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา 200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร 
ตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)”
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
–  ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
–  ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการ จะได้รับบำเหน็จตอบแทน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมวุฒิบัตร
–  อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละหนึ่งปี โดยให้นำค่าคะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานทั้ง 3 รอบมาหาค่าเฉลี่ยและพิจารณาต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ค่าคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สำรองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน จะไม่ได้รับการประเมินต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่

อัตราค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

Back To Top
error: Content is protected !!