มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 21,250 บาท / สมัคร 16 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 21,250 บาท / สมัคร 16 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2566


 •  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
  มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองแผนงาน

 

 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองคลัง

 

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ มธ. ท่าพระจันทร์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

 • นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ มธ. ท่าพระจันทร์
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองนิติการ

 

 •  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองคลัง 2 อัตรา และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา

 

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 อัตรา
  และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 อัตรา

 • วิธีการสมัครสอบ
 • สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2566
 • ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
 • **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่13 มิถุนายน 2566 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึง
  เวลา 15.30 น. เท่านั้น**


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!