fbpx

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต /เศรษฐศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตร์บัณฑิต / รัฐศาสตร์บัณฑิต / รัฐปศาสนศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  ตั้งแต่ 14 – 22 พฤษภาคม 2563

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญษตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • การรับสมัคร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 4 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ตั้งแต่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • การรับสมัคร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 72/3 ถนนอภัย  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

 

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!