กองบังคับการตำรวจจราจร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก สมัคร 13 – 27 มิถุนายน 2566


  • รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศสหนียบัตรวิซาชีพ (ปวช)
  • เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิ และอัตราค่าจ้าง
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • – เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  • – เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิและอัตราค่าจ้าง
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) อัตราค่าจ้าง จำนวน ๘,๖๙๐ บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้าง จำนวน ๙,๔๐๐ บาท

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!